Ledande produkter

Produktsortiment: Balpressar, lyftare, kärror, vagnar, hjul och tillbehör från ledande tillverkare.

Våra produkter

Erfarenhet

Mångårig erfarenhet av MA/Logistik för transport- lyft- och avfallshantering.

Om företaget

Tjänster

Vi installerar, utbildar er i handhavande och erbjuder även auktoriserat underhåll.

Hur vi kan hjälpa dig

Balpressar, lyftare, kärror, vagnar, hjul och tillbehör från ledande tillverkare

NättrabyPressen

Originalet med miljövänlig skruvdrift startades 1964 i Sverige av Nättraby Verktygs AB under produktnamnet "NättrabyPressen" och har sedan spridits över hela världen och ombord på fartyg.

Helgevagnen

1958 gav Helge Nyberg idén till första Helgevagnen som idag utgör mer än 500 standardvagnar. 1973 började vi marknadsföra, sälja och kundanpassa Helgevagnar till företag i Norrland.

Tillbehör

Vi säljer förbrukningsmaterial, tillbehör och reservdelar. Detta inkluderar balband, säckar till säckställ, smörjmedel, etc.

Vi är stolta över att erbjuda ett stort utbud av balpressar

NP10 är en manuell och lätthanterlig handpress, idealisk för pressning av plastfolie och krympfilm. Kan enkelt flyttas och placeras även där det inte finns el. Komprimeringsgraden är 10:1 för plast.

Läs mer om produkten på NättrabyPressen

Ladda hem broschyr

NP40-II är tyst, snabb och är inte mer än 1,79 m hög! Mycket bra vid trånga utrymmen. Enkel att jobba med, har inbyggd uttippning och samma styrsystem och säkerhet som de stora maskinerna.

Läs mer om produkten på NättrabyPressen

Ladda hem broschyr

NP60-II är enkel att arbeta med. Säker, tyst, snabb och effektiv. Den rejäla inkastöppningen (bredd 900 mm) gör ifyllnaden enkel. Det höga presstrycket på hela 15 ton ger utmärkt komprimering även av kraftiga kartonger.

Läs mer om produkten på NättrabyPressen

Ladda hem broschyr

NP80-II är flexibel och anpassningsbar för olika material och kundbehov. Pressar de flesta material: well, mjuk- o hårdplast, kartong mm. Det som utmärker 80-maskinen är att den är enkel att arbeta med. Den rejäla inkast- öppningen gör ifyllnaden enkel. Luckan hjälper till att putta in de sista kartongerna.

Läs mer om produkten på NättrabyPressen

Ladda hem broschyr

NP80P-II har en speciell anpassning för material som expanderar och för att hantera de krafter som uppstår. Dessa lösningar ger ett snabbare flöde och tyngre balvikter

Ladda hem broschyr

NP103 är en kraftfull balpress med stor kapacitet. Den unika tysta skruvdriften ger en kraftfull pressning med hög balvikt. Tack vare sitt inkast hanterar den stora volymer vid varje pressning och passar utmärkt till större kartonger. Inkastluckan fungerar som sorteringbord och hjälper även till att trycka in materialet vid stängning.

Läs mer om produkten på NättrabyPressen

Ladda hem broschyr

NP4W - Waste komprimerar mjukare avfall i ett speciellt 400-liters förstärkt kärl som rullas på hjul. Perfekt för avfall från bl.a snabbmatsrestauranger.

Ladda hem broschyr

Vi har även fabriksrenoverade begagnade NättrabyPressar. Dessa finns i olika prisnivåer och säljs alltid med 12 månaders garanti. Anmäl ert intresse då vi har en snabb omsättning på begagnade maskiner.

BP240 är ett effektivt sät att samla in plastfolie och krympfilm. Bag Packer rymmer hela 240 liter vilket minskar säckförbrukningen.

Ladda hem broschyr

Hur man använder en NP80-II

Kasta in avfallet, stäng luckan, maskinen säger ifrån när balen är färdig, då tippas den ut på en pall för borttransport. Ett mycket kostnadseffektivt steg mot källsortering och återvinning.

Hur man använder en NP10

NP10 är en manuell lätthanterlig handpress, idealisk för pressning av folie och krympfilm. För att komprimera mjukplast är det viktigt att få ett tillräckligt högt yttryck, att slaglängden är lång och att materialet kan hållas under tryck en längre tid.

Installation och utbildning

Vid köp av en NättrabyPress erbjuder vi installation och drifttagning samt utbildning av personal. Vi vet av erfarenhet att arbetssättet ger ett säkert och problemfritt handhavande.

Rätt uppsäkring av strömanslutningen
Rätt placering av maskin och översyn av flödet
Rätt typ av balband beroende på maskin och material
Möjliga anpassningar av inkastlucka, balhöjd, presstryck, vändtider etc.
Vi tar hand om er gamla inbytta maskin för borttransport.

Service och underhåll

Vi erbjuder auktoriserad service med originaldelar som vi lagerhåller för högsta servicegrad. Boka en service som förebyggande underhåll för bibehållen drift och säkerhet. En genomgång för personalen kan ske i samband med servicen. Ett planerat förebyggande underhåll ökar maskinens driftsäkerhet avsevärt. Vi arbetar med standarden SS-EN 16500:2014 som grund.

Support med omtanke

Teckna ett serviceavtal och få rabatt på förbrukningsvaror samt gratis telefonsupport och utlägg för servicebuss. Servicen ger också en säkrare produkt då det genomförs en fullständig funktionstest.

Bootstrap Image Preview

Kan jag pressa även små kartonger?
Självklart, Små lådor kan med fördel läggas i en större kartong som då håller ihop balen bättre.

Vad är trög säkring?
En keramiksäkring med en snigel visar att säkringen är trög. Det kan även stå gL = Trög säkring. För att även uppfylla IEC-normen döptes beteckningen om från gL till gL-gG, säkringen uppfyller då både IEC- och VDE-normen. En säkring med beteckningen gG kan ersätta säkringar med gL och gL-gG. Vid problem med säkringar, vänligen kontrollera att samtliga tre säkringar är hela och använd trög säkring. Med automatsäkringar är B: snabb, C: trög och D: extra trög. För avbrottsfri drift rekommenderar vi D för balpressar.

Kan jag tippa ut innan färdigbal-lampan tänds?
Ja - genom att öppna luckan/dörren när pressplattan är i nedre vändläge kan presscykeln avbrytas och uttippning ske. Detta bör endast ske undantagsvis och med extra försiktighet. Detta förutsätter också att materialet i kammaren är hoppressat.

Hur många balar motsvaras av 10 kubikmeter wellkartonger?
Tio kubikmeter motsvarar ca 150-200 kg well. Exakta antalet balar beror såklart på storleken på maskinen, men med en NP80 blir detta en bal. Tömmer ni 10 kubikmeter flera gånger i veckan motsvarar alltså varje tömning en bal från en NP80.
Källa: Renhållningsverksföreningen: Well (hopslagna kartonger 30 Kg/kbm +/- 5%) 00.11.21.

Hur ska jag lägg in well-lådorna?
Lägg in lådorna med botten upp och fördela dem jämnt i kammaren.

Måste vi riva kartongerna innan pressning?
Nej, detta bör undvikas - resultatet kan bli en sämre bal. Att riva kartongerna är vanligt vid användandet av en flerkammarpress, för då är volymen för ifyllnad begränsad. Denna "ovana" kan sitta i vid byte till en frontmatad NP-maskin.

Varför ökar balvikten om pressplattan står nere en längre tid?
Detta gäller speciellt vid plastpressning, för då pressas mer luft ut ur materialet. Med NP maskinens skruvdrift kan materialet hållas under press utan att förbruka någon energi! Genom att använda detta knep under natten får man tyngre balar.

Omtanke, funktion, lönsamhet

Ekström Materialhantering startades 1972 av Bengt Ekström i Luleå, för att utveckla, sälja och installera konstnadsbespande hanteringsteknik. Detta i ett nära samarbete med kunder och ledande tillverkare.

Vi har som företag hjälpt tusentals kunder med kostnadsbesparing för transport-, inredning-, lyft- och avfallshantering samt utvecklat lösningar och tillverkat produkter som egentligen inte fanns. Genom åren har våra kunder sparat miljoner kronor på att använda vår kunskap och produkter i sin verksamhet.
Det är omtanke-funktion-lönsamhet för våra kunder.

Vi finns i Umeå och är verksamma i hela Sverige.

Bootstrap Image Preview

Bootstrap Image Preview

EKSTRÖM MATERIALHANTERING
Vallmovägen 35, 903 52 Umeå
Telefon: 090-132180
E-post: info@balpressen.se


Bootstrap Image Preview